NIEUWE DIRECTEUR VOOR OLVC CAMPUS GROTENBERGE

Naar aanleiding van het vertrek van directeur Lander Van Medegael, die vanaf 1 september een nieuwe functie van algemeen directeur opneemt in “Heilig Hart & College” te Halle, ging het schoolbestuur van het OLVC op zoek naar een nieuwe directeur voor campus Grotenberge.

Er werd geopteerd voor een voltijdse directeur met de graad van master, een vereiste aangezien het om een campus gaat met derde graad. Deze optie is ook genomen met het oog op de toekomstige structuur van het OLVC. Bovendien leert de ervaring dat een halftijdse directietaak combineren met een halftijdse lesopdracht uiterst moeilijk is. Vanaf 1 september zal er dus zoals tot 2017 het geval was één voltijdse directeur zijn.

De raad van bestuur KSOZ wenst dhr. Van Medegael te danken voor zijn inzet de voorbij twee jaar als halftijdse directeur en ook Mevr. Inge Decock, de andere halftijdse directeur van Campus Grotenberge. Zij blijft uiteraard in dienst van het OLVC, en zal haar rijke en gewaardeerde inbreng ook in de toekomst valoriseren als coördinator en beleidsondersteuner in nauwe samenwerking met de nieuwe directeur.

De naam van de nieuwe directeur is Dieter Gonnissen. Hij woont in Everbeek (Brakel). Hij werd geboren op 18 april 1978 te Maaseik, is gehuwd en vader van drie kinderen. Als secundaire studie volgde hij Economie-Moderne Talen in de Stedelijke Humaniora te Dilsen.  Hij is Master in de Theologie. Van april 2005 tot op heden is hij leerkracht Godsdienst 2de en 3de graad TSO/BSO  in het VTI-Aalst.  Binnen het VTI Aalst is hij ook werkzaam als lid van de werkgroep pastoraal.  Sinds 2010 als jaarleider 5TSO en sinds 2012 6BSO (verantwoordelijkheid binnen het middenkader m.b.t. planning en organisatie i.s.m. adjunct directeur). Hij is ook lid van de Ondernemingsraad (PA) VTI-Aalst en  lid van het CPBW (PA) VTI-Aalst en syndicaal afgevaardigde COC . Hij is ook muzikaal gevormd en geïnteresseerd, was betrokken bij de organisatie van muziekfestivals en is ook geëngageerd in de parochie in Brakel als catechist en lid van de kerkraad van Opbrakel.

Vanaf 1 september 2019 treedt hij in functie. Wij wensen hem een goede start toe in het Onze Lievevrouwcollege, een goede samenwerking met het schoolbestuur, de leden van het directieteam en met coördinator Inge Decock en met het onderwijzend en ondersteunend personeel van campus Grotenberge.

 

Namens de Raad van Bestuur KSOZ

Z.E.H. Hans Vandenholen, Voorzitter