STREAM+ : OLVC in stroomversnelling

  • S : science, sociology, sports
  • T : technology
  • R : reading & wRiting
  • E : engineering, economics, ecology
  • A : arts, anthropology, accountancy
  • M : mathematics, management & marketing
  • + : katholieke dialoogschool, sleutelcompetenties van de 21ste eeuw, co-teaching, …

Met STREAM+ gaat het vernieuwingsproces van OLVC in stroomversnelling!
Het volledige kompas met alle stromen/domeinen van OLVC Streaming van leerlingen:

  • uit en naar de A-stroom, de B-stroom en het Buso
  • uit en naar de 3 campussen van OLVC met de verschillende studierichtingen