Content and Language Integrated Learning

Vanaf 01.09.2019 start O.-L.-V. college campus Bevegem met

=> 1ste jaar geschiedenis in het Engels
=> 1ste jaar Mens en samenleving in het Frans
=> 2de jaar SEI in het Frans 
=> 4de jaar ICT in het Engels

Een zaakvak (geschiedenis, Mens en samenleving, SEI en ICT) wordt grotendeels in een doeltaal (Frans of Engels) onderwezen.

 

* Spontane taalverwerving buiten de taalles

* Focus op spreekdurf

* Inoefenen vaardigheden

* Leerlingen worden uitgedaagd

* Actieve werkvormen volgens de CLIL methodologie

* Wetenschappelijk onderbouwde methode

* Zelfde leerdoelen en eindtermen worden bereikt

* Persoonlijke keuze

* Cursus opgesteld door CLIL leerkracht, Nederlandstalige cursus steeds beschikbaar

* Leerlingen worden aangemoedigd om vreemde taal te spreken echter nooit verplicht

* Taal staat niet op punten. Fouten maken is niet erg

* Voorbereiding op anderstalige cursussen in hoger onderwijs

* Onderwijs van de 21ste eeuw

 

Infoavond op donderdag 16.05.2019 om 20u00

Meer info: https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/clil-content-and-language-integrated-learning