campus Bevegem

Directie

Directeur Stefaan De Langhe
Adjunct-directeur Christel Goossens

Graadcoördinatoren

Eerste graad: Sofie Van den Bossche en Jessy Jonckheere
Tweede graad: Gert Versnick
Derde graad: Jan De Clercq

Leerlingenbegeleiding

Liesbet Schamp – 09 326 30 99

Preventieadviseur

Aswin Moens

ICT-coördinatoren

Technisch: Piet Temmerman
Pedagogisch: Maarten Vandenbroecke

Ondersteunend personeel

Richt je tot hen voor:

 • allerlei studieattesten
 • schoolverzekering
 • formulier voor schoolabonnement
 • formulier voor studietoelage
 • formulier voor kinderbijslag
 • aanvraag om toelatingen (school vroeger verlaten, tijdens speeltijden in klas blijven, …)
 • inlichtingen over het schoolleven op het college
 • het melden van een ongeval op (weg van of naar) school waarvan je slachtoffer bent
 • voor het bestellen van leerboeken
 • voor huiswerkpapier
 • voor het afhalen of afgeven van verloren voorwerpen
 • als je op school het slachtoffer bent van plagerij
 • Zij zorgen voor het in orde brengen van administratieve financiële zaken betreffende de leerlingen.

Leerlingenraad

Een school is er niet enkel voor de leerlingen, maar ook door hen. Een prettig leefklimaat hangt in grote mate van ieders inspanningen af en het is goed dat hierover met leerkrachten en directie kan overlegd worden, hetzij naar aanleiding van concrete kwesties, hetzij meer systematisch en permanent. Bij dit laatste speelt de leerlingenraad een belangrijke animerende rol. Initiatieven losweken en stimuleren, acties van diverse werkgroepen (sport, pastoraal, verdraagzaamheid, cultuur, milieu, leerlingenblad, …) coördineren en draaiend houden, verspreiden van informatie omtrent de school en andere plaatselijke of regionale activiteiten die het schoolleven kunnen verrijken… dat alles is het doel van dit organisme voor overleg en actie.

Afgevaardigden van elke klas vertegenwoordigen hun klasgroep in de algemene leerlingenraad die tracht een spreekbuis te zijn van al de leerlingen. Deze raad vergadert tweemaal per trimester en treedt daarbij in dialoog met directie en leerkrachten.

Ouderraad

De stem van de ouders is een heel belangrijke factor bij het Onze-Lieve-Vrouwcollege. Daarom kozen we bij de oprichting van de ouderraad op campus Bevegem voor een “open” oudervereniging. Dit betekent dat alle ouders die dat wensen vrij kunnen toetreden. Zij kunnen lid blijven zolang minstens één van hun kinderen als leerling ingeschreven is op campus Bevegem.
We vormen jaarlijks een kerngroep van ongeveer 20 leden.

Meer info…

Oud-leerlingenbond

In 1990 groeide het idee bij enkele leerkrachten van onze school om de band met de afgestudeerde leerlingen levende te houden. De oud-leerlingenbond was een feit en datzelfde jaar nog vond de eerste oud-leerlingenavond met succes plaats.

Ondertussen is de oud-leerlingenbond uitgegroeid tot een vaste waarde binnen het College.
Ieder jaar vinden er zelfs twee reünies plaats, één in november – voor de alumni die dan 5, 10, 15, 20, … jaar afgestudeerd zijn – en één na de krokusvakantie – voor de oud-leerlingen uit de laatste vier afstudeerjaren.

Deze reünies zijn een uitgelezen kans om herinneringen op te halen en bij te praten. Wij hopen u dan ook op deze reünies te mogen verwelkomen. En vergeet dan zeker niet af te spreken met uw klasgenoten. Tot dan!
Meer info omtrent een komende oud-leerlingenavond kan u steeds terugvinden via ‘Activiteiten – Oud-leerlingen’

Oproep:
Bent u een oud-leerling van onze school en voelt u zich geroepen om als contactpersoon op te treden voor uw vroegere klas? Stuur ons dan gerust een mailtje met uw gegevens.

U kan zich als oud-leerling ook altijd inschrijven op onze mailinglijst. Zo kunnen wij u op de hoogte houden van onze activiteiten en blijft ons adressenbestand up-to-date.

Meer info…