Campus Centrum

Wij bouwen mee  aan jouw karakter!

 

Op Campus Centrum vinden wij  21steeeuwse vaardigheden heel belangrijk. Als je als leerling kiest voor onze school en voor ons opvoedkundig project, dan kies je in ieder geval voor kwaliteit. Wij focussen op verschillende vormen van geletterdheid en op competenties. Ons professioneel team zal jou vast en zeker alle mogelijkheden bieden om te ontwikkelen en te groeien. Bouwen aan een sterke persoonlijkheid, aan een stevig karakter is daarbij dan ook wel nodig. Voor al de zaken op de volgende pagina’s mag je op ons rekenen, maar uiteraard verwachten we ook van jou dat je je bewust bent dat je kiest voor onze zes pijlers van persoonlijkheidsvorming.

 

Christen burgerzin

Je wordt niet geboren met burgerzin. Burgerzin krijg je mee vanuit je gezin, je buurt, de jeugdbeweging … en vanuit de school. Burgerzin leer je heel je leven lang. Als katholieke school zetten wij in op leren samenleven en leren participeren in de samenleving. Verdraagzaamheid en inzet voor de zwakkeren in de maatschappij zijn binnen onze visie belangrijk. Wij maken dit waar door tal van initiatieven. Kiezen voor Campus Centrum is uitdrukkelijk kiezen voor christen burgerzin.

Ik vind het goed dat er op school een plekje is waar ik naartoe kan als ik het een beetje moeilijk heb, als ik moet denken aan mijn overleden klasgenoot … in de tuin is een gedenkplek met keien die symbool staan voor de mensen die we missen in ons leven.

Op stage gaan is echt een meerwaarde, zo leerde ik op de vorige stage omgaan met mensen met een mentale beperking, dat was niet gemakkelijk, maar ik heb er ongelooflijk veel geleerd. Ook op stage in het rusthuis heb ik heel veel bijgeleerd en ervaring opgedaan.

Zorg

Een deel van de studierichtingen die wij aanbieden situeren zich binnen het domein van de (personen)zorg. Draag je graag zorg voor kinderen of ben je behulpzaam ten opzichte van ouderen of mensen met een beperking, dan is onze school vast en zeker een goede optie voor jou. Op Campus Centrum hebben wij een heel uitgebreid en professioneel zorgteam met jarenlange ervaring. Van de zorgcoördinator en leerkrachten tot de directie, iedereen staat elke dag opnieuw voor je klaar. Uiteraard verwachten wij dat ook jij zorgzaam omgaat met al je medeleerlingen en leerkrachten.

Bij het begin van het schooljaar mocht ik een groene leerkracht kiezen, dat is iemand bij wie ik altijd terecht kan als ik het eens wat moeilijk heb, echt een veilig gevoel! Ik ga graag eens langs in het lokaal leerlingenbegeleiding, naast een goeie babbel, een luisterend oor en een schouderklopje krijgen we ook soms een chocolaatje … ik voel me echt thuis in campus centrum.

Eerlijkheid

Op onze school mag je al eens foutje maken, maar eerlijkheid duurt het langst, zo vinden wij. We zijn voorstander van een duidelijke en transparante communicatie en wie recht in zijn schoenen staat, heeft niets te verliezen. We wensen niets liever dan dat je opgroeit tot een oprecht individu, eerlijk met jezelf en met je directe omgeving.

Als ouder vind ik het heel erg belangrijk dat er een vlotte communicatie is met de school; bij problemen worden we vrijwel onmiddellijk gecontacteerd, via smartschool of telefonisch, zo kunnen we samen werken aan de opvoeding van onze kinderen. Mijn zoon heeft het wel eens te bont gemaakt op school, maar de directie heeft hem en ons altijd veel vertrouwen gegeven, samen gingen we op zoek naar oplossingen. Over enkele maanden krijgt hij zijn diploma, we zijn blij dat hij een eerlijke kans heeft gekregen en we zijn heel trots op de weg die hij heeft afgelegd.

Respect

Ook respect is één van onze pijlers van karaktervorming. Ons team van professionals (leerkrachten, secretariaat, onderhoudspersoneel en directie) zal je steeds respectvol behandelen. Uiteraard vragen we diezelfde houding van jou terug. Respect voor elkeen van onze schoolgemeenschap is essentieel als we de school tot een aangename plek willen maken waar iedereen graag komt en zich goed voelt. Bij ons sluiten we niemand uit en is iedereen welkom. We zijn allemaal anders en we moeten dus eerbied hebben voor dat ‘anders zijn’.

Toen ik startte in Campus Centrum, kon ik niet zo goed Nederlands omdat ik nog maar twee jaar in België woonde. Ik kreeg hier meteen hulp van de taalcoach en ik kon in alle omstandigheden en bij alle leerkrachten gewoon zijn wie ik ben, ik heb me nog geen enkele dag “anders” gevoeld.

Ik draag ook zelf mijn steentje bij om de speelplaats en de refter altijd netjes achter te laten.

 

Vertrouwen

In je leven moet je op iemand kunnen rekenen. Vertrouwen kunnen hebben in de ander geeft je een aangenaam gevoel. Kunnen bouwen op je familie, je vrienden, je leerkrachten is plezant en zorgt ervoor dat je nooit het gevoel hebt dat je er alleen voor staat. Wij willen je dat vertrouwen schenken. Wees zelf ook trouw. Bedrieg of belieg niemand. Heb de moed om altijd het goede te doen, al is dat niet altijd gemakkelijk.

Ik zit al vier jaar in de leerlingenraad, ik ben zelf al twee jaar peter van een leerlinge uit het eerste jaar, ik wil er zijn voor de jongere leerlingen zodat ze zich snel thuis voelen. Daarom organiseren wij met de leerlingenraad toffe activiteiten en hebben wij er voor gezorgd dat andere leerlingen zich engageren; onze leerlingenraad is een toffe vriendengroep!

Verantwoordelijkheid

Met verantwoordelijkheid ten slotte bedoelen we dat je het goede voorbeeld moet geven. Doe altijd je best en hou vol. Een groep kan pas goed functioneren als iedereen zijn deeltje van het werk of de inspanningen doet. Als er al eens iets niet loopt zoals gehoopt of je begaat een misstap, kom daar dan op een gepaste manier voor uit.  Dat laatste betekent dat je je ook op moeilijke momenten beleefd gedraagt en je taalgebruik verzorgt.

Ik ben algemeen directeur van de minionderneming, dat is een ongelooflijk tof project dat de laatstejaars mogen organiseren: je leert er verantwoordelijkheid op te nemen, dingen te organiseren, initiatief te nemen, samen te werken, en nog zoveel meer … het is de kroon op het werk na 6 jaar middelbaar onderwijs …

Ik ben blij dat ik op stage kan tonen dat ik verantwoordelijkheid kan dragen, sommige taken zoals bijvoorbeeld klanten bedienen mag ik al helemaal alleen uitvoeren. De school vindt ook 21steeeuwse vaardigheden belangrijk: leren samenwerken of op tijd komen op stage bijvoorbeeld  …