NIEUW op campus Grotenberge!

Keuzemogelijkheden in het derde en vijfde jaar! Wil je onze nieuwe formules ontdekken?
Kruid je studies met extra sport, cultuur, communicatie of wiskunde.
Hieronder kan je al heel wat info lezen!

Kom gerust langs op vrijdag 1 juni tussen 16:00 en 20:00 of maak een afspraak: grotenberge-info@olvczottegem.be

Derde jaar:

economie & humane wetenschappen

 

Taal & communicatie

Tijdens dit keuzepakket gaan de leerlingen actief aan de slag met moderne vreemde talen. Er is twee uur per week ruimte om taal en vaardigheden in te oefenen en er communicatief mee aan de slag te gaan. Door de focus op het communicatieve aspect van de taal is er ook ruim aandacht voor informaticatoepassingen. Leerlingen leren schrijven, presenteren en rapporteren in moderne vreemde talen. In het derde jaar ligt de focus op Frans, in het vierde jaar op Duits. In het vijfde jaar op Engels.

 

Cultuur & creatie

Leerlingen die geboeid zijn door kunst en cultuur komen hier uitgebreidaan hun trekken. Ze maken er kennis met verschillende kunstvormen en kunststromingen. De opgedane inzichten worden telkens ook actief ingeoefend en toegepast met plastisch-creatieve opdrachten. Wie graag creatief aan de slag gaat en met de nodige achtergrond en kennis vanzaken zelf de handen uit de mouwen wil steken, vindt hier zijn gading.

 

Sport

Wie gebeten is door sport, krijgt twee uur per week de ruimte om op een diepgaande manier kennis te maken met alle aspecten van de sport. Hoe werken bepaalde sporten, welke speltactieken zijn er, hoe maak je werk van een evenwichtig trainingsschema, … Daarnaast is er ook ruimte om intensief aan sporten te werken waar binnen het bestek van de lesurenLO geen ruimte is.

 

Wiskunde & wetenschappen

Voor leerlingen die naast hun keuze voor economie of humane wetenschappen ook graag een stevige wiskundige onderbouw willen.
Door te kiezen voor het keuzepakket wiskunde & wetenschappen,
engageren ze zich om voor wiskunde leerweg 5 te kiezen. Daardoor
komen zij voor wiskunde en wetenschappen meteen voor alle lesuren
samen met de andere wiskundeknobbels om er zeker van te zijn dat ze voldoende uitgedaagd zijn. De extra aandacht voor wetenschappen
focust zich in het derde jaar vooral op biologie. In het vierde
jaar gaat er heel wat extra aandacht aan fysica, chemie en is er meer ruimte om tijdens diverse practica de theorie om te zetten naar de praktijk.
Wie nadenkt over een derde graad met een pakket wiskunde of wetenschappen, is dit de logische keuze.

 

 

Vijfde jaar:

economie & humane wetenschappen


Taal & communicatie


Tijdens dit keuzepakket gaan de leerlingen actief aan de slag met moderne vreemde talen. Er is twee uur per week ruimte om taal en vaardigheden in te oefenen en er communicatief mee aan de slag te gaan. In het vijfde jaar ligt de focus op het Engels. Met het oog op verdere studies is het onontbeerlijk om voldoende vertrouwd te zijn met leerstof in het Engels, maar zeker ook om op een actieve en correcte manier papers, presentaties, eindwerken, …
in het Engels te verzorgen.

 

Cultuur & creatie

Leerlingen die geboeid zijn door kunst en cultuur komen hier uitgebreid aan hun trekken. Tijdens een cultuur-historisch overzicht maak je kennis met kunstvormen en kunststromingen. De opgedane inzichten worden telkens ook actief ingeoefend en toegepast met plastisch-creatieve opdrachten. Wie graag creatief aan de slag gaat en met de nodige achtergrond en kennis van zaken zelf de handen uit de mouwen wil steken, vindt hier zijn gading.

 

Sport

Wie gebeten is door sport, krijgt twee uur per week de ruimte om op een diepgaande manier kennis te maken met alle aspecten van de sport. In het vijfde jaar benaderen we sport en beweging deels theoretisch met een flinke brok anatomie. Daarnaast is er ook ruimte om intensief aan sporten te werken waar binnen het bestek van de lesuren LO geen ruimte is.

 

Statistiek & informatica

Wie na het middelbaar afstudeert, komt sowieso in aanraking met statistiek. Dit specifieke onderdeel van de wiskunde komt in nagenoeg elke studierichting aan bod. Twee uur per week werken leerlingen in deze module aan statistiek en passen ze de inzichten ook toe op de pc. Ze verwerken gegevens in rekenbladen en trekken grafieken om hun eigen statistische onderzoeken vorm te geven.