Leerlingenraden “leren” van/met elkaar

Elke campus van het Onze-Lieve-Vrouwcollege in Zottegem heeft een goed draaiende leerlingenraad. De leerlingenraad denkt mee over hoe het schoolleven in elk van die drie campussen nog aangenamer kan ingevuld worden, de leden zijn ook de spreekbuis van alle leerlingen naar leerkrachten en directie, ze organiseren projecten op school en steunen ook elk jaar een goed doel … kortom, een actieve, geëngageerde en enthousiaste groep jongeren!
Sinds vorig jaar werken de drie leerlingenraden ook meer en meer samen, ze wisselen campusoverstijgend ideeën uit en ze proberen ook één grote activiteit per schooljaar samen te organiseren!  Het is ongelooflijk boeiend om te zien hoe deze leerlingen op korte tijd de aso/tso en bso –muren doorbreken …
Dit schooljaar wilden de leerlingen samen een opleiding volgen om “peer mediator” (bemiddelaar of vertrouwensleerling) te worden op school. Bij peer mediation zoeken leerlingen samen een oplossing voor kleine conflicten, met hulp van leerlingen die optreden als bemiddelaars. Leerlingen die een conflict hebben met elkaar krijgen via peer mediation de kans hun problemen zelfstandig op te lossen. Zij kunnen zelf naar een bemiddelaar toe stappen, of daarnaar worden verwezen door hun klasgenoten of een volwassene op school.
Doordat bij peer mediation leerlingen zelf ingeschakeld worden om bij conflicten te bemiddelen, hebben ze sterker het gevoel betrokken te zijn bij het hele schoolgebeuren. Er wordt immers vertrouwen gesteld in hun mogelijkheden om opbouwend met conflicten om te gaan. Deze vorm van participatie leidt tot meer welbevinden en bevordert de verbondenheid tussen de leerlingen.

Het spreekt voor zich dat je niet van de ene dag op de andere “bemiddelaar” kan worden. Het vergt een training en daar zijn onze leerlingen nu volop mee bezig. De drie campussen samen hebben daarbij de hulp ingeschakeld van de VSK (Vlaamse Scholierenkoepel) die een training tot bemiddelaar organiseert. Daarbij wordt bijvoorbeeld ook gebruik gemaakt van rollenspelen. Een bemiddelingsgesprek wordt opgesplitst in verschillende fasen. Er wordt getraind op luisteren, communicatie, assertiviteit, empathie, interpretatie van lichaamstaal enz. Maar boven alles wordt er een groep gevormd die er samen wil voor gaan om de drie campussen van het Onze-Lieve-Vrouwcollege “conflictarm” te maken, een school waar het tof is om te zijn … wordt vervolgd!