Studieaanbod

Campus Bevegem - 2de graad ASO

4 Grieks-Latijn4

Lesuren32
Aardrijkskunde1
Biologie1
Chemie1
Duits1
Engels2
Frans3
Fysica1
Geschiedenis2
Godsdienst2
Grieks4
Latijn4
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Wiskunde4

Heb je interesse?
Schrijf je in voor het volgende schooljaar!