Studieaanbod

Campus Bevegem - 3de graad ASO

6 Moderne talen-Wiskunde

Lesuren32
Aardrijkskunde1
Biologie1
Chemie1
Duits3
Engels3
Esthetica1
Frans4
Fysica1
Geschiedenis2
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Seminarie (vrije ruimte)1
Wiskunde6

Heb je interesse?
Schrijf je in voor het volgende schooljaar!