Ouderraad

De ouderraad is een overlegorgaan die de directie adviseert bij het schoolbeleid. Participatie van de ouders in een school is van belang voor alle partijen. De ouderraad is voor de directie een permanent klankbord. De ouderraad helpt ook mee met de organisatie van allerlei activiteiten. Iedereen is welkom.

Meer weten over de ouderraad van jouw campus?

Heb je interesse?
Schrijf je in voor het volgende schooljaar!