Schoolreglement

In het schoolreglement vind je de wederzijdse rechten en plichten van de leerlingen, de ouders en de school.

Over de inhoud van het reglement vindt overleg plaats in de schoolraad. Het schoolreglement is een onderdeel van ons opvoedingsproject.

Download hier het schoolreglement van OLVC Zottegem.

Olvc Centrum Algemeen

OLVC NWS

Heb je interesse?
Schrijf je in voor het volgende schooljaar!