Studieaanbod

Campus Bevegem - 2de graad ASO

4 Latijn 5

Lesuren32
Aardrijkskunde1
Biologie1
Chemie1
Duits1
Engels2
Frans3
Fysica1
Geschiedenis2
Godsdienst2
Latijn5
Lichamelijke opvoeding2
Mens en samenleving1
Nederlands4
Wetenschappelijk seminarie1
Wiskunde5

Heb je interesse?
Schrijf je in voor het volgende schooljaar!