Studieaanbod

Campus Bevegem - 2de graad ASO

4 Latijn

Lesuren32
Aardrijkskunde1
Biologie1
Chemie1
Duits1
Engels2
Frans3
Fysica1
Geschiedenis2
Godsdienst2
Latijn5
Lichamelijke opvoeding2
Mens en samenleving1
Nederlands4
Wetenschappelijk seminarie1
Wiskunde5

Heb je interesse?
Schrijf je in voor het volgende schooljaar!