Studieaanbod

Campus Bevegem - 3de graad ASO

5 Latijn-Moderne Talen

Modernisering 2023-2024

Lesuren32
Aardrijkskunde1
Duits3
Engels3
Esthetica1
Frans4
Geschiedenis2
Godsdienst2
Latijn4
Lichamelijke opvoeding2
Natuurwetenschappen2
Nederlands4
Wiskunde3
Keuzevak1

Heb je interesse?
Schrijf je in voor het volgende schooljaar!