Studieaanbod

Campus Bevegem - 3de graad ASO

5 Moderne talen-Wetenschappen

Modernisering 2023-2024

Lesuren33
Aardrijkskunde2
Biologie2
Chemie2
Duits3
Engels3
Esthetica1
Frans4
Fysica2
Geschiedenis2
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Wiskunde4

Heb je interesse?
Schrijf je in voor het volgende schooljaar!