Studieaanbod

Campus Bevegem - 3de graad ASO

6 Latijn-Moderne Talen

Lesuren32
Aardrijkskunde1
Duits3
Engels3
Esthetica1
Frans4
Geschiedenis2
Godsdienst2
Latijn4
Lichamelijke opvoeding2
Mens en samenleving
(G-GFL/FEV)
1
Natuurwetenschappen2
Nederlands4
Wiskunde3

Heb je interesse?
Schrijf je in voor het volgende schooljaar!