Studieaanbod

Campus Bevegem - 3de graad ASO

6 Latijn-Wetenschappen

Lesuren33
Aardrijkskunde2
Biologie1
Chemie2
Duits1
Engels2
Esthetica1
Frans3
Fysica2
Geschiedenis2
Godsdienst2
Latijn4
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Seminarie (vrije ruimte)1
Wiskunde4

Heb je interesse?
Schrijf je in voor het volgende schooljaar!