Studieaanbod

Campus Bevegem - 3de graad ASO

6 Moderne talen-Wetenschappen

Lesuren33
Aardrijkskunde1
Biologie1
Chemie1
Duits3
Engels2
Esthetica1
Frans3
Fysica2
Geschiedenis2
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Seminarie (vrije ruimte)1
Wiskunde8

Heb je interesse?
Schrijf je in voor het volgende schooljaar!