Studieaanbod

Campus Centrum - 1ste graad

1ste leerjaar A

Wie ben je?

Kijk je er ook naar uit om samen met de leerkrachten te beginnen aan een nieuw avontuur? Na het behalen van je getuigschrift in het basisonderwijs, kan je starten in 1A. In 1A krijg je een heel groot deel algemene vorming. Heb je voor– bepaalde vakken wat extra tijd nodig, dan kijken we graag samen met jou wat haalbaar is. Je bent iemand die taal en wiskunde graag meteen wil toepassen, zonder een al te zwaar theoretisch kader. Je onthoudt de leerstof door veel te herhalen. Door te kiezen voor 1A op campus Centrum, kies je voor een richting waarbij je kan doorstromen naar het hoger onderwijs, of instappen op de arbeidsmarkt.

Wat leer je?

In 1A leg je de basis voor je verdere loopbaan op onze campus. Je bouwt verder op de kennis van het lager onderwijs. Je algemene kennis wordt verruimd. Daarnaast kan je via projecten proeven van de twee domeinen die op onze campus aangeboden worden. Stap voor stap zal je samen met je leerkrachten je talenten ontdekken en ontwikkelen. Tegen het einde van het eerste jaar ben je klaar om een keuze te maken voor Economie en Organisatie of Maatschappij en Welzijn. Via onze lesmethodieken zorgen we ervoor dat elke leerling de kans krijgt om zijn/haar sterktes te ontdekken en zich te ontplooien.

In het kort

  • Accent ligt op basiskennis, hierdoor is er meer tijd om de leerstof uit te leggen en in te oefenen
  • 27 uur algemene en specifieke vorming
  • 1 uur extra inzetten op ict (Coach-IT)
  • 2 uur remediëring en verdieping voor Frans, Nederlands en wiskunde (Pluspakket)
  • 2 uur projectpakket
Olvc Centrum Les

Algemene en specifieke vorming27
Aardrijkskunde2
Beeld1
Engels1
Frans3
Geschiedenis1
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Mens en samenleving2
Muziek1
Natuurwetenschappen2
Nederlands4
Techniek2
Wiskunde4
Complementair gedeelte5
Pluspakket2
Projectpakket2
Coach-IT1

Heb je interesse?
Schrijf je in voor het volgende schooljaar!