Studieaanbod

Campus Centrum - 2de graad

3 Bedrijf en Organisatie (D/A)

Wie ben je?

Je kiest voor deze studierichting omdat je vooral geïnteresseerd bent in een praktijk- en contextgebonden aanpak waarbij je een aantal beroepssectoren verkent (boekhouden, HR, sales en logistiek) en daarnaast ook diverse digitale kantoortoepassingen. Aangezien communicatie in het Nederlands en andere talen daarbij onontbeerlijk is, ben je ook gemotiveerd voor functioneel taalgebruik.

Wat leer je?

Bedrijf en organisatie is een economisch gerichte studierichting uit de dubbele finaliteit binnen het studiedomein Economie en Organisatie. Naast een brede algemene basisvorming komen in het specifiek gedeelte een beperkt aantal onderdelen van economische wetenschappen (algemene economie en vooral bedrijfswetenschappen) aan bod.  In tegenstelling tot de economische studierichtingen in de doorstroom worden bedrijfswetenschappen hier uitsluitend toepassingsgericht aangereikt. Daarnaast komen ook talen en het functioneel gebruik van kantoorsoftware aan bod.

Aardrijkskunde1
Artistieke vorming1
Digitale vaardigheden1
Engels3
Frans3
Geschiedenis1
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Mens en samenleving1
Natuurwetenschappen2
Nederlands4
Wiskunde3
Bedrijfseconomie
Bedrijfseconomie8

Heb je interesse?
Schrijf je in voor het volgende schooljaar!