Studieaanbod

Campus Centrum - 2de graad

4 Bedrijf en Organisatie

Wie ben je?

Je kiest voor deze studierichting omdat je vooral geïnteresseerd bent in een praktijk- en contextgebonden aanpak waarbij je een aantal beroepssectoren verkent (boekhouden, HR, sales en logistiek) en daarnaast ook diverse digitale kantoortoepassingen. Aangezien communicatie in het Nederlands en andere talen daarbij onontbeerlijk is, ben je ook gemotiveerd voor functioneel taalgebruik.

Wat leer je?

Bedrijf en organisatie is een economisch gerichte studierichting uit de dubbele finaliteit binnen het studiedomein Economie en Organisatie. Naast een brede algemene basisvorming komen in het specifiek gedeelte een beperkt aantal onderdelen van economische wetenschappen (algemene economie en vooral bedrijfswetenschappen) aan bod.  In tegenstelling tot de economische studierichtingen in de doorstroom worden bedrijfswetenschappen hier uitsluitend toepassingsgericht aangereikt. Daarnaast komen ook talen en het functioneel gebruik van kantoorsoftware aan bod.

Algemene vorming29
Aardrijkskunde 1
Bedrijfseconomie9
Engels 3
Frans 3
Geschiedenis1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding2
Natuurwetenschappen1
Nederlands4
Wiskunde3
Complementaire gedeelte3
Artistieke vorming2
Informatica1

Heb je interesse?
Schrijf je in voor het volgende schooljaar!