Studieaanbod

Campus Centrum - 2de graad

4 Bedrijfswetenschappen

Welke vooropleiding heb ik nodig?

Bedrijfswetenschappen is een doorstroomrichting. De beste vooropleiding is het tweede leerjaar A van de eerste graad (2A). Je bent al helemaal goed voorbereid wanneer je een richting volgde in de eerste graad binnen het domein Economie & Organisatie, maar eigenlijk is een specifieke vooropleiding niet nodig. Iedereen kan een frisse start nemen. Je bent nieuwsgierig naar wat er rondom jou in de wereld gebeurt op economisch vlak en ook het ondernemen zit in je genen.

Wat leer ik in Bedrijfswetenschappen?

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting in de D-finaliteit. In deze specifieke vorming krijg je inzicht in de economie als systeem. Je legt de producent en consument onder de loep om na te gaan welke relatie die hebben tot de economische wereld: hoe wordt de prijs bepaald van een product en welke factoren hebben hier een invloed op? Zowel de overheid en organisaties beïnvloeden de marktwerking. In een onderneming leer je de kneepjes van het boekhouden en bepaal je welke ondernemingsvormen er zijn. Economie beperkt zich niet tot de Belgische markt maar is een enorme schakel in de internationale handel. De leerinhouden worden afgewisseld met praktische projecten en workshops waar de leerlingen concreet aan de slag kunnen gaan. Er wordt extra aandacht besteed aan het verdiepen van informatica-skills. De basisvaardigheden die verworven zijn tijdens de eerste graad worden verder ontwikkeld. Op Campus Centrum wordt gekozen om complementaire uren Coach-IT (informatica) in te richten zodat de vooropgestelde ICT-doelstellingen aangeleerd worden om continu ingeoefend en verankerd te worden in andere vakken. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat iedereen een eigen laptop ter beschikking krijgt.

Welke vervolgopleiding is mogelijk?

Ook in de derde graad kan je bedrijfswetenschappen volgen. Nadat je dan de derde graad hebt afgewerkt kan je ofwel doorstromen naar de hogeschool of kan je naar de universiteit. Daar kies je dan voor studierichtingen waarin economische vakken centraal staan.

Aardrijkskunde 1
Artistieke vorming1
Digitale vaardigheden1
Economie6
Engels2
Frans3
Geschiedenis1
Godsdienst2
Informatica1
Informaticawetenschappen1
Lichamelijke opvoeding2
Natuurwetenschappen3
Nederlands4
Wiskunde4

Heb je interesse?
Schrijf je in voor het volgende schooljaar!