Studieaanbod

Campus Centrum - 3de graad

5 Bedrijfswetenschappen (D)

Wat is Bedrijfswetenschappen en wat leer ik in deze richting?

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie. Leerlingen krijgen inzicht in macro- en micro-economische concepten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien gebruiken ze wiskundige concepten om economische problemen op te lossen.

Je doorgrondt via logisch en kritisch redeneren en vanuit concrete maatschappelijke contexten macro- en micro-economische concepten en hun onderlinge verbanden. Je bent geboeid door bedrijfseconomische
thema’s en je verkent daartoe verschillende functionele managementdomeinen.
Je zet wiskundige vaardigheden in, hanteert wiskundig abstracte concepten en je gebruikt ze bij het oplossen van problemen.

Aardrijkskunde1
Bedrijfswetenschappen8
Engels3
Frans 3
Geschiedenis1
Godsdienst 2
Informaticawetenschappen1
Lichamelijke opvoeding2
Natuurwetenschappen2
Nederlands3
Wiskunde4
Keuzemodule2

Heb je interesse?
Schrijf je in voor het volgende schooljaar!