Studieaanbod

Campus Centrum - 3de graad

5 Gezondheidszorg D/A TSO

Aardrijkskunde1
Engels2
Frans 2
Geschiedenis1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding2
Natuurwetenschappen1
Nederlands2
Wiskunde2
Keuzemodule2
Digitale vaardigheden1
Gezondheidszorg
Zorg5
Psychologie/agogisch handelen3
Anatomie en fysiologie2
Stage4

Heb je interesse?
Schrijf je in voor het volgende schooljaar!