Studieaanbod

Campus Centrum - 3de graad

5 Logistiek (A)

Wat is Logistiek en wat leer ik in deze richting?

Logistiek is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit.
Ze biedt inzicht in de werking van ondernemingen en is gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot het uitvoeren van diverse magazijnactiviteiten van ontvangst tot verzending van goederen. Hiertoe leren de leerlingen een gemotoriseerd intern transportmiddel besturen. Het verwerven van digitale competenties kadert in de bedrijfsgerichte component vermits de goederen- en documentenstroom in sterke mate gedigitaliseerd zijn.

Je ontwikkelt competenties om de goederenstroom en distributie van een onderneming efficiënt te ondersteunen en je leert een gemotoriseerd intern transportmiddel veilig en verantwoord gebruiken. Je verdiept je in de logistieke goederen- en informatiestroom in een onderneming en je zet doelgericht ICT-vaardigheden in bij het uitvoeren van gerichte opdrachten in de context van logistiek.

Engels1
Frans 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding2
MAVO2
Nederlands2
Wiskunde2
Keuzemodule2
Logistiek
Logistiek (theorie/stage)18

Heb je interesse?
Schrijf je in voor het volgende schooljaar!