Studieaanbod

Campus Centrum - 3de graad

5 Welzijnswetenschappen (D)

Wat is Welzijnswetenschappen en wat leer ik in deze richting?

Welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, sociale en gedragswetenschappen, statistiek en biologie. Je filosofeert over de mens, de wereld rondom ons, het goed en het kwade, geluk en de zin van het leven. Daarnaast ontwikkel je een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale en gedragswetenschappen en je leert verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, sociaal recht, communicatie en de mens en zijn gedrag. Je denkt na over wetenschappelijke theorieën.

Je verwerft inzichten in de fysiologie en anatomie van de mens, dat alles vanuit contexten en voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn.
Je bent in staat om vanuit de focus op een concrete context of toepassingsgebied op een analytische en wetenschappelijke manier te kijken naar mens en samenleving. Je bent in staat om wetenschappelijke theorieën te transfereren naar concrete toepassingen m.b.t. gezondheid, welzijn, onderwijs, samenleving of de eigen leefwereld. Je hanteert menswetenschappelijke, sociaalwetenschappelijke, filosofische en natuurwetenschappelijke concepten op een abstracte manier. Je verdiept je in sociale en gedragswetenschappen, (ortho)pedagogiek, filosofie, anatomie en fysiologie, statistiek en je wil aspecten van het menselijk bestaan bestuderen en begrijpen.

Aardrijkskunde1
Engels3
Filosofie2
Frans 3
Geschiedenis1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding2
Natuurwetenschappen3
Nederlands4
Tsoc. - gedr.wet.6
Wiskunde3
Keuzemodule2

Heb je interesse?
Schrijf je in voor het volgende schooljaar!