Studieaanbod

Campus Centrum - 3de graad

6 Bedrijfsorganisatie (D/A)

Aardrijkskunde1
Engels2
Frans 3
Geschiedenis1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding2
Natuurwetenschappen1
Nederlands3
Wiskunde2
Artistieke vorming1
Digitale vaardigheden1
Mens en samenleving1
Bedrijfsorganisatie
Boekhouding en registratie onderneming6
Personeelsbeheer2
Werkplekleren boekhoudafdeling en/of HR-afdeling4

Heb je interesse?
Schrijf je in voor het volgende schooljaar!