Studieaanbod

Campus Centrum - 3de graad

6 Gezondheidszorg (D/A)

Aardrijkskunde1
Engels2
Frans 2
Geschiedenis1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding2
Natuurwetenschappen1
Nederlands3
Wiskunde2
Artistieke vorming1
Digitale vaardigheden1
Mens en samenleving1
Gezondheidszorg
Zorg4
Psychologie/agogisch handelen3
Anatomie en fysiologie2
Stage4

Heb je interesse?
Schrijf je in voor het volgende schooljaar!