Studieaanbod

Campus Centrum - 3de graad

6 Welzijnswetenschappen (D)

Aardrijkskunde1
Engels3
Filosofie2
Frans 3
Geschiedenis1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding2
Natuurwetenschappen2
Nederlands4
Tsoc. - gedr.wet.5
Wiskunde3
Statistiek1
Artistieke vorming1
Digitale vaardigheden1
Mens en samenleving1

Heb je interesse?
Schrijf je in voor het volgende schooljaar!