Studieaanbod

Campus Grotenberge - 1ste graad

2de leerjaar A

Wie ben je?

Je hebt een grote belangstelling voor onder meer moderne talen en wiskunde en wil alle kansen benutten om vanaf het derde jaar alle richtingen aan te kunnen?

Naast de basisvorming krijg je heel wat extra uitdagingen of ondersteuning in het differentiatie-uur wiskunde. Samen werken we aan een boeiende leerweg op maat van iedere leerling.

Wat leer je?

In het tweede jaar van de eerste graad bieden we een keuze uit vier basisopties aan. Er is een gedeelte van 27 lesuren dat gelijk is voor alle richtingen. Naast deze basisvorming is er de keuze uit vier opties.

  • Economie en Organisatie: hierbij leer je de economie en de maatschappij bekijken vanuit het standpunt van de overheid en vanuit de ondernemingen, de ondernemingszin en het ondernemerschap stimuleren alsook ICT toepas­sen om gegevens goed te verzamelen en te verwerken.
  • Moderne Talen en Wetenschappen met accent Wetenschappen: je leert vaar­diger worden in verschillende talen, inzicht verwerven in wetenschappelijke principes en toepassingen in contexten uit het dagelijkse leven en verwonde­ring, kritische zin en creativiteit nastreven.
  • Moderne Talen en Wetenschappen met accent Moderne Talen: de nadruk ligt hierbij op het vaardiger worden in verschillende talen en het genieten van taal. Je beleeft de beeldende kracht van taal en literatuur en leert er creatief mee aan de slag gaan door verwondering, kritische zin en creativiteit na te streven.
  • Maatschappij en Welzijn: hierbij leer je een persoonlijke en gezonde levens­stijl ontwikkelen, inzicht in het sociale gedrag van mensen en maatschap­pelijke fenomenen te verkrijgen en sociale en communicatieve vaardigheden toe te passen in verschillende situaties.

Als je een bepaalde keuze maakt in het tweede jaar dan moet je die niet verder­zetten in het derde jaar. Zo kan je bijvoorbeeld in het tweede jaar kiezen voor de basisoptie Economie en Organisatie en bij het begin van het derde jaar starten in Humane Wetenschappen. Vanuit alle basisopties in het tweede kan je eender welke studierichting aanvatten in het derde jaar.

Olvc Grotenberge Studieaanbod

Basisvorming 26
Godsdienst2
Aardrijkskunde1
Beeld1
Engels2
Frans3
Geschiedenis2
Lichamelijke opvoeding2
Muziek1
Natuurwetenschappen1
Nederlands4
Techniek2
Wiskunde4
DigIT (ICT)1
Keuzegedeelte6
Basisoptie5
Pluspakket differentiatie wiskunde1

Heb je interesse?
Schrijf je in voor het volgende schooljaar!