Studieaanbod

Campus Grotenberge - 2de graad

3de leerjaar Economische Wetenschappen

Wie ben je?

  • Je hebt belangstelling voor aspecten van het economisch functioneren van de maatschappij.
  • Je bent in staat op een redelijk abstractieniveau na te denken.
  • Je hebt zin voor netheid en orde bij het noteren en verwerken van gegevens.
  • Je hebt bij het oplossen van problemen steeds de neiging om modellen te ontwerpen, om structuren op te bouwen, om te analyseren en te synthetiseren, om te schematiseren en te evalueren.

Wat leer je?

In het vak economie word je aangezet om kritisch na te denken over economische verschijnselen die je rondom je opmerkt. Dat gebeurt op een actieve manier: via opdrachten bouw je stap voor stap kennis op. Je leert informatie lezen, interpreteren en verwerken. Je leert probleemoplossend denken en je traint je sociale vaardigheden in groepswerken. Tenslotte gebruik je het internet en andere ICT-toepassingen om informatie te verzamelen, te verwerken en te presenteren. De vaardigheden die je hierdoor verwerft, zullen je in je latere studies en beroep uitstekend van pas komen. De lestijden economie omvatten twee deelvakken algemene of sociale economie (studie van de maatschappelijke realiteit) en bedrijfswetenschappen (studie van het bedrijfsleven).

In het kort?

In de tweede graad komen zes thema’s aan bod:

  • de kern van het ondernemen
  • werken in de onderneming
  • ondernemen is risico’s nemen en beheersen
  • kleine versus grote ondernemingen
  • produceren voor de wereldmarkt
  • groei en welvaart
Lesuren32
Aardrijkskunde1
Biologie1
Chemie1
Economie4
Engels3
Frans4
Fysica1
Geschiedenis2
Godsdienst2
Informatica1
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke, Economische
en Artistieke Vorming (MEAV)
1
Nederlands4
Wiskunde5

Heb je interesse?
Schrijf je in voor het volgende schooljaar!