Studieaanbod

Campus Grotenberge - 2de graad

4de leerjaar Economische Wetenschappen optie taal

Wie ben je?

 • Je hebt belangstelling voor aspecten van het economisch functioneren van de maatschappij.
 • Je bent in staat op een redelijk abstractieniveau na te denken.
 • Je hebt zin voor netheid en orde bij het noteren en verwerken van gegevens.
 • Je hebt bij het oplossen van problemen steeds de neiging om modellen te ontwerpen, om structuren op te bouwen, om te analyseren en te synthetiseren, om te schematiseren en te evalueren.
 • Je bent graag met taal bezig. Je wilt je voorbereiden op een richting in de 3de graad met veel taal zoals Economie-Moderne Talen.

Wat leer je?

In het vak economie word je aangezet om kritisch na te denken over economische verschijnselen die je rondom je opmerkt. Dat gebeurt op een actieve manier: via opdrachten bouw je stap voor stap kennis op. Je leert informatie lezen, interpreteren en verwerken. Je leert probleemoplossend denken en je traint je sociale vaardigheden in groepswerken. Tenslotte gebruik je het internet en andere ICT-toepassingen om informatie te verzamelen, te verwerken en te presenteren. De vaardigheden die je hierdoor verwerft, zullen je in je latere studies en beroep uitstekend van pas komen. De lestijden economie omvatten twee deelvakken algemene of sociale economie (studie van de maatschappelijke realiteit) en bedrijfswetenschappen (studie van het bedrijfsleven).

In het kort?

In de tweede graad komen zes thema’s aan bod:

 • de kern van het ondernemen
 • werken in de onderneming
 • ondernemen is risico’s nemen en beheersen
 • kleine versus grote ondernemingen
 • produceren voor de wereldmarkt
 • groei en welvaart
Lesuren32
Aardrijkskunde1
Biologie1
Chemie1
Duits1
Economie4
Engels2
Frans4
Fysica1
Geschiedenis2
Godsdienst2
ICT1
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Wiskunde4
Optie taal2

Heb je interesse?
Schrijf je in voor het volgende schooljaar!