Studieaanbod

Campus Grotenberge - 3de graad

6de leerjaar Internationale Handel & Logistiek NIEUW!!!

Wie ben je?

  • Je hebt belangstelling voor aspecten van het economisch functioneren van de maatschappij.
  • Je combineert graag theorie en praktijk.
  • Je hebt zin voor netheid en orde bij het noteren en verwerken van gegevens.
  • Je hebt belangstelling in de werking van een onderneming en de logistieke keten.

Wat leer je?

Je leert in het vak Internationale Handel & Logistiek hoe een onderneming functioneert. Niet alleen het goederentransport en de logistiek komen aan bod, maar ook accounting, kostprijsberekening en de documentenflow bij de internationale handel.
De lessen zijn deels theoretisch, maar vooral ook praktisch (werkplekleren).
Zo zijn de algemene vakken (bijvoorbeeld talen) erop gericht om de nodige praktische vaardigheden te verwerven die je later nodig hebt om aan de slag te gaan bij een (internationale) onderneming. Zo leer je bijvoorbeeld documenten opstellen in het Engels, Frans of Duits.

Wat kan je nadien doen?

Leerlingen worden voorbereid op zowel de arbeidsmarkt, als op het verder studeren in een professionele bacheloropleiding aan de hogeschool of de universiteit.

Lesuren32
Godsdienst 2
Aardrijkskunde1
Duits1
Engels3
Frans3
Geschiedenis1
Internationale Handel & Logistiek11
Lichamelijke opvoeding2
Mens & samenleving1
Natuurwetenschappen1
Nederlands2
Wiskunde2
Optie (wetenschappen, vreemde taal, sport, cultuur)2

Heb je interesse?
Schrijf je in voor het volgende schooljaar!